Hoe werkt het?

De flexibele dammen van het WT-assortiment zijn licht en snel te installeren. Ze kunnen de vervuiling blokkeren of een verplaatsbaar afzuigpunt creëren, ongeacht het profiel van de rivier.

anti-vervuilingsdam in rivier 3D koolwaterstofafscheider

Bestrijding van vervuiling

De verontreiniging opvangen voordat het zich verspreidt

De Water-Gate© verontreinigingsdam heeft een lager deel met openingen die gebruikt kunnen worden om helder water door te laten. Deze indamming van het oppervlak draagt bij tot de verdikking van de gladde polluenten gedurende de tijd die nodig is voor de behandeling ervan. De doorlaatgaten kunnen tijdens het gebuik worden geopend of gesloten.

principe van Watergate dam deci - buitenste verdediging tegen brand

Brandbeveiliging

Beter benutten van natuurlijke waterpunten

Flexibele dammen kunnen worden reservoirs creëren waaruit water kan worden opgepompt: rurale gebieden, bergen en bosbranden. De kleinste beek, kreek of rivier wordt een blusreservoir dat door de brandweer benut kan worden.
Een waternet van 10 l/s is voldoende voor een snelle toevoer van 2 brandslangen.

1

IMPLEMENTATIE

Rol de dam af op de waterloop, met de voorrand in de stroomopwaartse richting. Centreer de kistdam terwijl u ervoor zorgt dat de uiteinden zich op de oevers bevinden. Ontvouwen.

2

ONDERDOMPELING

Dompel de voorrand onder in de bodem van het water. Ga op de voorrand staan tot de onderdrukzetting van de dam.

3

BALLAST

Verzwaar de voorkant met ballastzakken of stenen uit de waterloop.

4

DOORLAATGATEN

Open de nodige gaten om de waterspiegel te controleren en de vervuiling van het wateroppervlak op te vangen. Gesloten positie voor zuigwerking.

De voordelen

Noodbescherming

 • Gebruiksklaar: speciale interventieplannen (PPI’s), rood plan, vervoer van gevaarlijke stoffen (TMD’s).
 • Snelle installatie zo dicht mogelijk bij de vervuiling.
 • Blokkerend: geen verankering nodig.

Perfecte weerstand

 • Gegarandeerde chemische weerstand 12H00.
 • Mechanische sterkte: zeer slijtvaste stof en scheurbestendige / veilige stikpunten.
 • Thermische weerstand: +50°C tot -40°C zonder schade.

Milieu blijft ongedeerd

 • Eén verontreinigingsdam voor dichte of bovendrijvende verontreinigende stoffen.
 • 100% efficiënt in alle waterlopen: smal, ondiep, rotsachtige bodem…
 • Beter gebruik van natuurlijke waterpunten zonder herinrichting van het gebied.
 • Drinkwater niet gebruiken om brand te blussen. DECI: Decreet nr. 2015-235 van 27 februari 2015 betreffende de bescherming tegen brand.

Bestaande bronnen optimaliseren

 • Breidt het bereik van mobiele noodmiddelen uit.
 • Compact, ze passen in elke machine.
 • Hogere interventiesnelheid.
 • Vermindert dure investeringen in tanks.
 • Lage investering gelet op de watercapaciteit.

WT: een compleet assortiment flexibele dammen voor rivierhulp

damvervuiling behouden rivier schema van principe
Eigenschappen:
* Kistdam ontworpen zonder ballast: de flexibele voorrand volgt perfect de oneffen grond
** Uitsluitend voor installatie in stilstaande waters
*** Een diep grondzeil dat de wegstroom en het pompen vergemakkelijkt zonder risico voor de schachten
**** Beperkt het risico op erosie vooral op zanderige bodem in geval van overloop
Uitleg van het WT-bereik van dammen tegen verontreiniging

Opties

COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN