Hoe werkt het?

De flexibele dammen van het WT-assortiment zijn licht en snel te installeren. Ze kunnen de vervuiling blokkeren of een verplaatsbaar afzuigpunt creëren, ongeacht het profiel van de rivier.

anti-vervuilingsdam in rivier 3D koolwaterstofafscheider

Bestrijding van vervuiling

De verontreiniging opvangen voordat het zich verspreidt

De Water-Gate© verontreinigingsdam heeft een lager deel met openingen die gebruikt kunnen worden om helder water door te laten. Deze indamming van het oppervlak draagt bij tot de verdikking van de gladde polluenten gedurende de tijd die nodig is voor de behandeling ervan. De doorlaatgaten kunnen tijdens het gebuik worden geopend of gesloten.

principe van Watergate dam deci - buitenste verdediging tegen brand

Brandbeveiliging

Beter benutten van natuurlijke waterpunten

Flexibele dammen kunnen worden reservoirs creëren waaruit water kan worden opgepompt: rurale gebieden, bergen en bosbranden. De kleinste beek, kreek of rivier wordt een blusreservoir dat door de brandweer benut kan worden.
Een waternet van 10 l/s is voldoende voor een snelle toevoer van 2 brandslangen.

1

IMPLEMENTATIE

Rol de dam af op de waterloop, met de voorrand in de stroomopwaartse richting. Centreer de kistdam terwijl u ervoor zorgt da