Het ideale hulpmiddel om tijd te besparen en het milieu te beschermen
met kostenbeheersing!

Regelmatig onderhoud van waterlopen om overstromingsrisico’s te beperken (opgestuwd drijfhout), noodwerkzaamheden na grote klimatologische gebeurtenissen, hydro-morfologische of hydro-ecologische werkzaamheden, kruisingen, uitgravingen – of morfologische restauratiewerkzaamheden, de flexibele Water-Gate© kistdammen zijn het ideale instrument om tijd te besparen en het milieu te beschermen, met kostenbeheersing.

Ongelooflijke efficiëntie van de flexibele Water-Gate© kistdammen

Zij hebben vertrouwen in ons

Batardeaux souples Water-Gat© - Les références clients de MegaSecur -Europe -

Onze diensten voor rivierwerken

1. ONTWERP

Haalbaarheidsanalyse op basis van gegevens: Profiel | Debiet.

bouwkuip Watergate studeerbaarheid

2. ADVIES OVER KOPEN OF HUREN

Snel en winstgevend aankopen.
Huur mogelijk indien snel nodig, eenmalig.

rivierbakken kopen of huren

3. BIJSTAND VANOP AFSTAND

Video-oproepen (WhatsApp, Skype, FaceTime) voor advies op afstand tijdens de eerste installatie.

Water-Gate hulp op afstand

Rivierwerken: gevalstudies

Reparatie van civiele werken, onderhoud van waterwegen en kanalen.

De flexibele Water-Gate© kistdammen worden geprezen door aannemers en werfleiders voor hun efficiëntie, eenvoud en flexibiliteit.
Reparatie van civiele werken, onderbouwing van werken, versterking van riviersteunen, heropbouw, herstel van ecologische continuïteit, verwijdering van opeenhopingen van drijfhout, herstel van oevers, lediging van een voedingskanaal….

#1 | Installatie ⊥ loodrecht

#2 | Afvoer tussen 2 kofferdammen

#3 | Blokkeer een aftakking van rivier / inlaatkanaal

#4 | L-vormige bouwkuip | Ondersteuning op een brugpaal

#5 | Seriële kofferdammen tussen eilandjes en de oever

#6 | U-vormige bouwkuip | Rivieren

#7 | U-vormige bouwkuip | Grachten – Waterlichamen

#8 | Installatie op drempel – stuw

#9 | Installatie in een betonnen duiker

Gebruiksvoorwaarden voor de flexibele Water-Gate© kistdammen

Waterwerken – rivier – kanaal – vijver. De flexibele kistdammen kunnen in de meeste situaties worden gebruikt.
Een oneffen ondergrond verhoogt de wrijvingskrachten en de stabiliteit van de dam. Wees waakzaam op een modderige ondergrond. Op een betonnen ondergrond raden we u aan het assortiment WL-flexibele kistdammen met ballast te gebruiken in plaats van het assortiment WA-kistdammen. Op een zandbodem is het noodzakelijk om de voorrand van de waterkering in te graven om het hydraulische piping-effect te beperken.

* We raden aan om een reddingsvest te dragen bij elke ingreep in een wateromgeving

Wat zijn de limieten voor het plaatsen van een flexibele kofferdam in een rivier?

Het hangt af van 2 factoren: diepte en snelheid van de stroming

Hoe gevaarlijk de stroming is, hangt af van het koppel “Diepte * Snelheid”.
Vanaf 0,50 m/ s wordt de snelheid van de stroom gevaarlijk voor een volwassene, met het risico meegesleept te worden door de stroom of gewond te raken door voorwerpen die met hoge snelheid worden vervoerd.

Kom niet tussenbeide als D * V> 0,8

D = diepte in m | Diepte in m
V = Snelheid in m/ s | Snelheid in m/ s

Graphique indiquant la dangerosité d'une rivière en fonction de la profondeur et de la vitesse du courant
Mesure de la vitesse d'une rivière avec un courantomètre à hélice - MegaSecur Europe

WA: een compleet assortiment flexibele kistdammen tot 2 m hoog.

kofferdam werkt rivier principeschema
Eigenschappen:
*       Kistdam ontworpen zonder ballast: de flexibele voorrand volgt perfect de oneffen grond
**     Uitsluitend voor installatie in stilstaande waters
***   Een diep grondzeil dat de wegstroom en het pompen vergemakkelijkt zonder risico voor de schachten
**** Beperkt het risico op erosie vooral op zanderige bodem in geval van overloop
uitleg van het bereik van de bouwkuipen Watergate WA

Opties

COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN

Geen enkel mobiel waterkeringssysteem is volledig waterdicht. Wij leveren pompoplossingen om het lekkagewater op te vangen en opnieuw over de dam heen te lozen: zelfaanzuigende motorpompen of pompen in combinatie met generatoren.

MegaSecur heeft een overlaat op maat ontwikkeld voor lichte afwateringen (DN 450), ecologisch, zonder pomp, met een flexibele slang voor afvoer stroomafwaarts. Meerdere overlaten kunnen naast elkaar geplaatst worden indien nodig.

Perfect aangepast aan de aanvullende ballast van de Water-Gate © barrières: 15 KG / strekkende meter. Robuust en gemakkelijk te hanteren (drie handgrepen), ze zijn gemakkelijk in water te laden en te lossen: polyethyleen gaas.

De Filterdamm Water-Gate© combineert de voordelen van flexibele kofferdammen en natuurlijk stro. Hiermee kan het water worden gedecanteerd en gefilterd op basis van zijn troebelheid.