Flexibele kistdammen Water-Gate © | Rivierwerken2016-10-16T10:14:02+00:00

Is de verwijderbare kistdam van Water-Gate geschikt voor uw project?

Waterwerken – rivier – kanaal – vijver

kistdam Watergate beslisboom om de mogelijkheid van installatie te bepalen

Op een betonnen ondergrond raden we u aan het assortiment WL met ballast te gebruiken in plaats van het assortiment WA-kistdammen.
Op een zandbodem is het noodzakelijk om de voorrand van de waterkering in te graven om het hydraulische piping-effect te beperken.

Insijpeling onder de kistdam is afhankelijk van de grondsoort en de hoogte van het vastgehouden water.
De afdichting kan worden verbeterd door de voorrand van de dam iets in te graven.

Het vullen van de dam is afhankelijk van de stroomsterkte.
Hoe sterker de stroom, hoe meer mensen nodig zijn om de opstuwing van de dam te coördineren.

De sterke punten van de flexibele kistdam van WaterGate

Installatie van de kistdam loodrecht op de waterloop

Rivierstorting – Uitgraving – Blokkering van een rivierarm – Ruimingswerken – Baggerwerken – Zuiveringswerken – Drooglegging van kanalen – Duikers – Renovatie en onderhoud van sluizen

Dit is de snelste en meest spectaculaire installatie. De onderdrukzetting van de flexibele kistdammen geschiedt ogenblikkelijk.

Water-Gate past op alle rivierbeddingen: dankzij zijn ongelooflijke flexibiliteit, volgt de opblaasbare kistdam de oevers en de bodem van de waterloop ongeacht het reliëf ervan.
Water-Gate garandeert een uitstekende afdichting dankzij de druk die het water uitoefent op het bodemzeil.
Bij een lage hellingshoek is het raadzaam om twee kistdammen te plaatsen stroomopwaarts en stroomafwaarts van de droog te leggen zone.

Tewaterlating

Ontrol en ontvouw de kistdammen en bevestig ze aan elkaar.
Als de lengte van een enkele kistdam voldoende is, plaats deze dan direct over de rivier en ontvouw hem.
Zoniet, trek dan de voorbevestigde kistdammen over de waterloop met de voorrand uit het water.
Centreer de kistdam terwijl u ervoor zorgt dat de uiteinden zich op de oevers bevinden.
Dompel de voorrand onder tot op de waterbodem.
Ga op de voorrand staan tot de onderdrukzetting van de kistdam.
Verzwaar de voorrand met ballastzakken of stenen uit de waterloop.
Als de oevers verticaal zijn, maak de uiteinden van de kistdam dan vast zodat ze niet in het water vallen.
CONTACTEER ONS

Installatie parallel aan de waterloop of kistdam in U-vorm

Reparatie of herstel van oevers – Piping – Kanalisatie – Rivieromleiding– Droge werkzaamheden aan bruggen, duikers, dammen, molens, vistrappen en andere waterbouwkundige constructies

Voir exemple : Torcy-Le-Petit

Dit is de installatie die moet worden gebruikt voor verbeteringen van oevers en waterwerken die slechts een gedeelte van de rivier gebruiken | Rivieren die niet volledig kunnen worden geblokkeerd.

De kistdam van Water-Gate kan aan alle kanten en in alle richtingen worden gebogen: ideaal voor het herstellen van oevers!
Water-Gate is efficiënt, ongeacht de lengte ervan. Hij kan naar wens uitgebreid worden.

Tewaterlating

Ontrol en ontvouw de flexibele kistdammen en bevestig ze aan elkaar.
Trek de kistdam over het water naar de gewenste locatie met de voorrand uit het water.
Plaats de kistdam zoals gewenst (L of U, of diagonaal).
Dompel de voorrand onder tot op de waterbodem.
Ga op de voorrand staan en verzwaar hem.
Veranker de metalen ringen van de voorrand met behulp van haringen om te voorkomen dat hij slipt, tot de onderdrukzetting van de opblaasbare kistdam.
Begin de zone leeg te pompen.
CONTACTEER ONS

Vrije installatie van de verwijderbare kistdam in stilstaande waters

Legen, zuiveren en ruimen van vijvers – Kanalen met water aan lage snelheid – Havenwerken – Moerassen

Water-Gate kan aan alle kanten en in alle richtingen worden gebogen: ideaal voor het droogleggen van een vijver volgens de gewenste baan.

Installatie in stilstaande waters

Als de bodem bedekt is met een dikke laag modder, raden wij u ten zeerste aan de plaats te ontslibben vooraleer u de kistdam plaatst.
Ontrol en ontvouw de kistdammen en bevestig ze aan elkaar.
Trek de kistdam over het water naar de gewenste locatie. De kistdam drijft op de oppervlakte.
Dompel de voorrand onder tot op de bodem van de vijver / het kanaal.
Plaats de haringen (uit betonijzer van 12 mm) in de metalen ringen aan de voorrand.
Plaats de haringen in de bodem (minimaal 50 cm) om de kistdam te verankeren.
Hiervoor kunnen duikers nodig zijn in water dat meer dan 1,20 m diep is.
Plaats een ballast over de hele lengte van de kistdam.
Om het risico van lekkage onder de kistdam tijdens de werkzaamheden te beperken, raden wij u aan de voorrand in te graven door een geul van 15 cm diep te graven.
Begin de zone leeg te pompen. Het water kan naar de kant van de kistdam gepompt worden als de hoogte van de kistdam dat toelaat.
CONTACTEER ONS

Wateromleiding – afvoer – kanalisatie stroomafwaarts

Dankzij de flexibiliteit van de kistdam van Water-Gate is het mogelijk om zonder lekken elk type kanalisatie direct op de kistdam te integreren.

MegaSecur heeft een overlaat op maat ontwikkeld voor lichte afwateringen (90 liter per seconde), ecologisch, zonder pomp, met een flexibele slang voor afvoer stroomafwaarts.
Meerdere overlaten kunnen naast elkaar geplaatst worden indien nodig.

Installatie van de overlaat
De overlaat of doorgangspijp bestaat uit twee delen: de overlaat zelf en de flexibele hoofdslang.
Hij is gemakkelijk te transporteren. Eén persoon kan hem zelf in enkele minuten installeren.

Voorzie dat de slang buiten de droog te leggen zone wordt aangebracht om terugstroom te voorkomen (voorzie 15 m bijkomende slang). Het reliëf en de stroomsterkte zullen u helpen de lengte van de uitbreiding te bepalen, indien nodig.
De overlaat heeft een trechtervorm om zoveel mogelijk water af te voeren.
De hoofdslang wordt aangepast aan de uitgang van de overlaat.
De hoofdslang heeft handvatten om het water naar de gewenste locatie te leiden. Deze flexibele slang van 22,7 m past zich perfect aan het terrein en de golvende vorm van de waterlopen aan. De slang is vervaardigd uit slijtvast polyethyleen.
Breng indien nodig verlengstukken aan.
De vlotter in de overlaat heeft een stabiliserende werking.
We raden u aan enkele grote keien of zandzakken bovenop de overlaat te plaatsen om de zuigwerking te maximaliseren en de stabiliteit verder te verbeteren.
CONTACTEER ONS

WA: een volledig assortiment van flexibele kistdammen voor professionals

Onbeperkte lengtes en waterbergingshoogtes tot 1,5 m!

Watergate kistdam voor de rivier werken. Hij trouwde met de rivierbodem
Eigenschappen:
*       Kistdam ontworpen zonder ballast: de flexibele voorrand volgt perfect de oneffen grond
**     Uitsluitend voor installatie in stilstaande waters
***   Een diep grondzeil dat de wegstroom en het pompen vergemakkelijkt zonder risico voor de schachten
**** Beperkt het risico op erosie vooral op zanderige bodem in geval van overloop
uitleg van het bereik van de bouwkuipen Watergate WA
ModelHoogteLengteGewicht
WA 211553 cm4,6 m12 Kg
WA 213053 cm9,1 m23 Kg
WA 215053 cm15,2 m38 Kg
WA 281571 cm4,6 m18 Kg
WA 282571 cm7,6 m30 Kg
WA 283571 cm10,1 m41 Kg
WA 285071 cm15,2 m57 Kg
WA 3930100 cm9,1 m75 Kg
WA 3950100 cm15,2 m124 Kg
WA 5050130 cm15,2 m158 Kg
WA 6030150 cm9,1 m114 Kg
WA 6050150 cm15,2 m182 Kg

Watergate stuw voor bouwkuipen droge rivier kanaal gebied voor werk
*   Onbreekbaar polyethyleen.
Déversoir
Afmeting38 cm x 61 cm x 100 cm
Gewicht14,5 Kg
Diameter45 cm

 

Hoofdbuis
Lengte22,7 m
Gewicht11,4 Kg
Diameter45 cm