Het ideale hulpmiddel om tijd te besparen en het milieu te beschermen
met kostenbeheersing!

Regelmatig onderhoud van waterlopen om overstromingsrisico’s te beperken (opgestuwd drijfhout), noodwerkzaamheden na grote klimatologische gebeurtenissen, hydro-morfologische of hydro-ecologische werkzaamheden, kruisingen, uitgravingen – of morfologische restauratiewerkzaamheden, de flexibele Water-Gate© kistdammen zijn het ideale instrument om tijd te besparen en het milieu te beschermen, met kostenbeheersing.

Ongelooflijke efficiëntie van de flexibele Water-Gate© kistdammen