Het ideale hulpmiddel om tijd te besparen en het milieu te beschermen
met kostenbeheersing!

Regelmatig onderhoud van waterlopen om overstromingsrisico’s te beperken (opgestuwd drijfhout), noodwerkzaamheden na grote klimatologische gebeurtenissen, hydro-morfologische of hydro-ecologische werkzaamheden, kruisingen, uitgravingen – of morfologische restauratiewerkzaamheden, de flexibele Water-Gate© kistdammen zijn het ideale instrument om tijd te besparen en het milieu te beschermen, met kostenbeheersing.

Ongelooflijke efficiëntie van de flexibele Water-Gate© kistdammen

Zij hebben vertrouwen in ons

Batardeaux souples Water-Gat© - Les références clients de MegaSecur -Europe -

Onze diensten voor rivierwerken

1. ONTWERP

Haalbaarheidsanalyse op basis van gegevens: Profiel | Debiet.

bouwkuip Watergate studeerbaarheid

2. ADVIES OVER KOPEN OF HUREN

Snel en winstgevend aankopen.
Huur mogelijk indien snel nodig, eenmalig.

rivierbakken kopen of huren

3. BIJSTAND VANOP AFSTAND

Video-oproepen (WhatsApp, Skype, FaceTime) voor advies op afstand tijdens de eerste installatie.

Water-Gate hulp op afstand

Rivierwerken: gevalstudies

Reparatie van civiele werken, onderhoud van waterwegen en kanalen.

De flexibele Water-Gate© kistdammen worden geprezen door aannemers en werfleiders voor hun efficiëntie, eenvoud en flexibiliteit.
Reparatie van civiele werken, onderbouwing van werken, versterking van riviersteunen, heropbouw, herstel van ecologische continuïteit, verwijdering van opeenhopingen van drijfhout, herstel van oevers, lediging van een voedingskanaal….

Gebruiksvoorwaarden voor de flexibele Water-Gate© kistdammen

Waterwerken – rivier – kanaal – vijver. De flexibele kistdammen kunnen in de meeste situaties worden gebruikt.
Een oneffen ondergrond verhoogt de wrijvingskrachten en de stabiliteit van de dam. Wees waakzaam op een modderige ondergrond. Op een betonnen ondergrond raden we u aan het assortiment WL-flexibele kistdammen met ballast te gebruiken in plaats van het assortiment WA-kistdammen. Op een zandbodem is het noodzakelijk om de voorrand van de waterkering in te graven om het hydraulische piping-effect te beperken.

Het vullen van de dam is afhankelijk van de stroomsterkte.
Hoe sterker de stroom, hoe meer mensen nodig zijn om de opstuwing van de dam te coördineren.

WA: een compleet assortiment flexibele kistdammen tot 1,50 m hoog.

kofferdam werkt rivier principeschema
Eigenschappen:
*       Kistdam ontworpen zonder ballast: de flexibele voorrand volgt perfect de oneffen grond
**     Uitsluitend voor installatie in stilstaande waters
***   Een diep grondzeil dat de wegstroom en het pompen vergemakkelijkt zonder risico voor de schachten
**** Beperkt het risico op erosie vooral op zanderige bodem in geval van overloop
uitleg van het bereik van de bouwkuipen Watergate WA

Slide batardeau rivière schema WA39 batardeau rivière schema WA60
WA 39
WA 60
WA 39
WA 60 batardeau rivière schema WA28
WA 28
WA 28
batardeau rivière schema WA60 WA 50 WA 50

Opties

COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN

2019-08-28T13:26:08+01:00

Pompen en motorpompen

Geen enkel mobiel waterkeringssysteem is volledig waterdicht. Wij leveren pompoplossingen om het lekkagewater op te vangen en opnieuw over de dam heen te lozen: zelfaanzuigende motorpompen of pompen in combinatie met generatoren.

2019-08-29T14:59:30+01:00

Log-vormige ballast | Grind

Perfect aangepast aan de aanvullende ballast van de Water-Gate © barrières: 15 KG / strekkende meter. Robuust en gemakkelijk te hanteren (drie handgrepen), ze zijn gemakkelijk in water te laden en te lossen: polyethyleen gaas.