Indamming van verontreinigde vloeistoffen | Water-Gate©

Creëer een opvangbekken in recordtijd : behoud van bluswater.

Afwijken naar een neutrale zone: chemische vervuiling, vervuilde vloeistoffen.

Een flexibele en lichte oplossing die zich aanpast aan alle interventiegebieden, zonder verankering, ongeacht de aard van de ondergrond (beton, macadam, aarde, puin…) en het reliëf (helling, randen, hindernissen enz.).

Hydrodynamische ballast: de kering slipt niet niet uit als er plotseling water binnenkomt.

De Water-Gate© waterkering kan geïnstalleerd worden als de lozing al is gebeurd!

Dam retentie water vuur principe

Water-Gate© innovatie
Flexibele oplossing voor moeilijke locaties

Chemische bestendigheid