Overstromingsbescherming | Water-Gate© Barriers!2016-10-16T10:14:03+00:00

Welke bescherming heeft u nodig tegen overstromingen?

Overstromingspreventie: 1/4 van de bevolking en 1/3 van de economische sector bevinden zich in een gebied dat blootgesteld is aan overstromingsrisico. Stad, gemeente, vervoersnetwerk, onderneming, particulier: bepaal de stormvloedkering die u nodig heeft.

1. HET
OVERSTROMINGSRISICO
EVALUEREN

Waar komt de overstroming vandaan?

Wat is de HBW op die plaats?

De aanwezigheid van netwerken optekenen.

2. HET
BESCHERMINGSTRAJECT
VASTSTELLEN

De 3 soorten beschermingstrajecten

A. Muurleuning

B. Natuurlijke helling

C. Perimeter van 360°

3. BEREKENING
VAN DE
HOOGTE

Identificeer het laagste punt van het beschermingstraject

Beschermingshoogte

BH = HBW – laagste punt

4. DE
LENGTE
BEPALEN

Een oppervlakte respecteren

L = 4 x BH

Een extra lengte voorzien ingeval van steun op een muur/helling.

5. HET
MATERIAAL
KIEZEN

Het systeem vervolledigen met Water-Plug© / Pompen …

De verpakking kiezen.

De 3 implementatietypes voor overstromingsbescherming

Stel u op de hoogte van het overstromingsrisicopreventieplan van het te beschermen gebied – Kaart van de risico’s, preventiemaatregelen, overstromingsbeschermings- en vrijwaringsmaatregelen.

De stormvloedkering van Water-Gate © is een nieuwe, volledige oplossing bij overstromingen. Dankzij het modulaire ontwerp, de verschillende hoogtes en de flexibiliteit om alle reliëfs te volgen, biedt hij: perimeterbescherming aan 360° op vlakke terreinen, U-vormbescherming op steile terreinen, segmentaire bescherming leunend op een muur of een dijk. Een gemeenschappelijk punt bij al deze stormvloedkeringen: de overstroming mag de dam nooit van achteren pakken.

hoogwaterbescherming schema van een gebouw met behulp van de muren

A. Leunend op een muur.
De uiteinden van de stormvloedkering staan tegen een muur, een helling, een dijk.

hoogwaterbescherming schema van een gebouw met behulp van het reliëf

B. De helling van een terrein volgend.
De uiteinden van de stormvloedkering volgen het landschap (tot de HBW).

Schema anti bescherming tegen overstromingen van de toren van een gebouw

C. Bescherming aan 360°.
Op een vlak terrein, zonder obstakels, perimetertraject van 360°.

Overstromingsbescherming: hoe te kiezen?

Er zijn vele systemen voor overstromingsbescherming maar ze bieden niet allemaal dezelfde voordelen. Van zandzakken tot opblaasbare dammen gevuld met water en aluminium kistdammen, we hebben al deze overstromingsmaterialen op basis van 13 criteria naar prestatie, veelzijdigheid, installatiegemak en rendement op investering vergeleken.
Dit zijn de vragen die we ons moeten stellen.

Vergelijking van de beschermingssystemen
De stormvloedkering van Water-Gate werd aan strenge stresstests door het US Army Corps of Engineers onderworpen. Het is een van de weinige systemen die de FM Global-certificering hebben verkregen.
De overstromingsbescherming van Water-Gate is bestand tegen de impact van een boomstam die snel aankomt. Zelfs in het extreme geval van een perforatie blijft de dam stabiel.
De installatie van de overstromingsbescherming van Water-Gate is uiterst eenvoudig. Het is een beetje de « Quechua 2 SECONDEN »-tent van de overstromingssystemen.
Het stormvloedkeringssysteem van Water-Gate heeft nog nooit gefaald in 18 jaar. Dit is een zeldzame prestatie in de wereld van overstromingen.
De stabiliteit van Water-Gate verbetert met de stijging van het waterpeil. De vorm van de stormvloedkering fungeert als overlaat bij overloop.
De stormvloedkering van Water-Gate volgt alle terreinvormen.
De stormvloedkering van Water-Gate kan over verscheidene kilometers worden geïnstalleerd.
Het overstromingsbeschermingssysteem van Water-Gate kan aan alle kanten en in alle richtingen worden gebogen.
De overstromingsbescherming van Water-Gate vereist geen voorafgaande landplanning, en ook geen verankeringspunt.
De overstromingsdijk van Water-Gate kan in een recordtijd worden opgesteld. Gemiddeld 15 minuten voor 200 m. Geen extra apparatuur nodig.
De stormvloedkering van Water-Gate kan op een overstroomde bodem worden geïnstalleerd.
Het overstromingsbeschermingssysteem van Water-Gate kan door de voertuigen van de hulpdiensten tot het middelpunt worden overgestoken zonder risico voor de dam.
De stormvloedkering van Water-Gate kan tijdens de overstroming worden hersteld door een flexibel zeil stroomopwaarts op de dam te plaatsen.
Water-Gate maakt het mogelijk om een specifieke plaats tegen overstromingen uit te rusten, of een strategische voorraad te hebben die op verschillende plaatsen kan worden ingezet, afhankelijk van de weersomstandigheden.
De overstromingsbescherming van Water-Gate is zelf-vullend, plaatsklaar en zelf-blokkerend. U heeft geen extra materiaal nodig om hem te installeren bij stijgend water.
Water-Gate is de snelste oplossing bij wateroverlast. De installatiekost is onovertroffen. Elke minuut gewonnen in noodsituaties is goud waard.
De stormvloedkering van Water-Gate heeft een uitstekende afdichting. Lekkage van minder dan 4 l/min en per meter gladde ondergrond.
De stormvloedkeringen van Water-Gate worden even gemakkelijk verwijderd als ze worden opgezet. Geen zware lasten te verplaatsen, geen zand te ontsmetten.
De kistdam van Water-Gate is flexibel en ultracompact. De opslagkosten zijn onovertroffen.
De overstromingsbeschermingen van Water-Gate kunnen verscheidene jaren worden hergebruikt.
Water-Gate is een overstromingsbeschermingssysteem voor alle terreinen. Het laat toe bestaande beschermingen aan te vullen en te optimaliseren.

Bescherming van kelders, garages, parkeerplaatsen en ondergrondse ruimten tegen overstroming

Ondergrondse ruimten zijn de eerste die getroffen worden in geval van overstroming. Een paar centimeter water kunnen snel een dodelijke val worden en aanzienlijke schade veroorzaken.

MegaSecur heeft modellen van dammen ontwikkeld die specifiek zijn toegesneden op de bescherming tegen overstromingen van garage- en parkeeropritten (vanaf € 200 excl. btw/ml voor een overstromingsbescherming van 50 cm hoog).
In geval van overstromingsalarm, stortvloed of Cévennes-situatie, kunnen de stormvloedkeringen voor garages van Water-Gate in enkele minuten worden ingezet, zelfs als de overstroming al begonnen is.

De voorrand van de overstromingsbescherming met ballast hecht zich aan de bodem. De stormvloedkering vangt het water als in een strak net.

Wij rusten openbare parkeerplaatsen, spoorwegnetwerken, logistieke platforms, gevoelige instellingen, woningen en particulieren uit.

CONTACTEER ONS

Een gevel, de omtrek van een gebouw beschermen tegen overstroming

Overstromingsbescherming: het is vaak efficiënter, eenvoudiger en minder duur om een flexibele stormvloedkering langs een gevel te installeren in plaats van meerdere afzonderlijke barrières, waterdichte deuren, ingebouwde barrières of zandzakken.

De stormvloedkering van Water-Gate vereist geen voorbereiding van het terrein, geen extra materiaal of vaste installatie die de esthetiek van de plaats zou verpesten.

De overstromingsbeschermingen van Water-Gate passen zich aan alle reliëfs aan: heuvel, sloot, trottoir, trap, garage-oprit … Het terrein hoeft niet vlak te zijn.

Water-Gate kan over obstakels heen geplaatst worden. De waterdruk op het zeil zal de vorm van het voorwerp volgen, en aldus lekkage voorkomen.

De stormvloedkering van Water-Gate kan aan alle kanten en in alle richtingen worden gebogen.

CONTACTEER ONS

Een straat, een oever, een wijk, een stad tegen overstromingen beschermen

Water-Gate biedt een noodbescherming tegen overstromingen, aanvullend op structurele oplossingen | stuwdammen, dijken, kistdammen … | De draagbare of mobiele stormvloedkeringen moeten worden geïntegreerd in de preventieplannen voor overstromingsrisico.

Overstromingsbescherming over lange afstanden:

Bescherm openbare gebouwen en gevoelige installaties in slechts enkele minuten met Water-Gate: school, ziekenhuis, fabriek, commerciële zone, woonwijk …

Ultrasnelle uitrolkoffer tegen overstromingen:

De flexibele stormvloedkeringen van Water-Gate worden allemaal met elkaar verbonden, als een accordeon opgevouwen en in een koffer geplaatst (aanhangwagen). Ze kunnen in een recordtijd worden ingezet: 200 m bescherming in minder dan 15 minuten met 2 personen!

Wij rusten lokale overheden, departementale brandweer en hulpdiensten, het leger enz. uit.

CONTACTEER ONS

Overstromingsbescherming tegen afvalwater of regenwater

Om de terugstroom van zinkputten te stoppen in geval van overstroming door grondwaterstijging / overstroming door indirecte overloop heeft MegaSecur een specifieke oplossing ontwikkeld: Water-Plug ©

Wanneer het waterniveau stijgt in de rioleringsbuizen, is het niet ongewoon dat de reglementaire beschermingsmaatregelen (terugslagkleppen, afdichtingen) defect zijn en soms zelfs onbestaande.

Water-Plug wordt op de zinkput / de rioleringsopening aangebracht.
Kegelvormig en zelfontplooiend, laat de Water-Plug toe om tot 67 cm water tegen te houden.
Volgens het principe van de communicerende vaten is het waterniveau in de Water-Plug altijd gelijk aan de hoogte van de overstroming.

CONTACTEER ONS

Een volledig assortiment aan kistdammen voor professionals en particulieren

Onbeperkte lengtes en overstromingsbeschermingshoogtes tot 2 m!

Schema anti overstromingen dam Watergate wl voor professionals
*   Polyester zeil bekleed met ultrarobuust en slijtagebestendig PVC voor installaties op alle ondergronden.
** Gegalvaniseerde stalen plaatjes in een net uit polyester op de dam genaaid.
Uitleg over de range WL anti overstromingen dammen
Model Hoogte Lengte Gewicht
WL 0630 15 cm 9,1 m 20 Kg
WL 1430 35 cm 9,1 m 28 Kg
WL 1450 35 cm 15,2 m 46 Kg
WL 2030 50 cm 9,1 m 36 Kg
WL 2050 50 cm 15,2 m 57 Kg
WL 2630 67 cm 9,1 m 45 Kg
WL 2650 67 cm 15,2 m 73 Kg
WL 3230 80 cm 9,1 m 67 Kg
WL 3250 80 cm 15,2 m 109 Kg
WL 3930 100 cm 9,1 m 91 Kg
WL 3950 100 cm 15,2 m 148 Kg
WL 5030 130 cm 9,1 m 120 Kg
WL 5050 130 cm 15,2 m 197 Kg
WL 6030 150 cm 9,1 m 130 Kg
WL 6050 150 cm 15,2 m 218 Kg

Schema anti overstromingen dam Watergate wp voor particulieren
*   Zeer resistent polyethyleen zeil met dezelfde normen als alle andere modellen.
** Ballastzakken op de voorrand genaaid.
Model Hoogte Lengte Gewicht
WP 1415 35 cm 4,6 m 5 Kg
WP 1430 35 cm 9,1 m 9 Kg
WP 2030 50 cm 9,1 m 15 Kg
WP 2630 67 cm 9,1 m 17 Kg

Typologie van de overstromingen in Europa

We hebben zeven overstromingstypes in Europa op basis van hun kenmerken, onvoorzienbaarheid | frequentie | duur, oorzaken, natuurverschijnselen | menselijke factoren, en gebied, regio’s | reliëfs.

Overstromingen door overloop
Onvoorzienbaarheid
Frequentie
Duur

Beschrijving

Overstroming door directe overloop van een waterloop op aangrenzend land: het water verspreidt zich over talwegen en topografische verzakkingen.

De oorzaken

Discrepantie tussen de hoeveelheid te verwijderen water en de afvoercapaciteit van het stroomgebied.
Zware regenval stroomopwaarts in het stroomgebied (lange regenperiode).
Waterverzadiging van de bodem van het stroomgebied.
Smeltende sneeuw.
Terugstroom van een gezwollen rivier naar zijn zijrivier.
Grote vloed bij een kustrivier.
De overstroming kan zich landinwaarts verspreiden door het overlopen van rioleringen: we spreken van een overstroming door indirecte overloop.

Overstromingen door overloop: de drama’s

Zwelling van de Seine, 28 januari 1910 | 200.000 mensen getroffen in Parijs, 10 dagen overstroming, 35 dagen van recessie, 2 miljard euro aan schade.
Zwelling van de Rhone, 3, 4 december 2003 | 7 doden, 1.513 getroffen gemeenten, 700 miljoen euro.

Afspoeling door regen in stedelijke gebieden
Onvoorzienbaarheid – FLASH FLOOD
Frequentie
Duur

Beschrijving

Grote hoeveelheid water op een oppervlak van ondoordringbare bodem in stedelijke gebieden.
3/4 van de Franse gemeenten hebben al minstens een keer een overstroming door afspoeling ervaren.

De oorzaken

Hevige overstromingen kunnen in het hele land optreden als gevolg van korte en hevige stortbuien | Stortregens – lokale onweersbuien.
De afspoeling treedt op wanneer de neerslagintensiteit de infiltratie- en opnamecapaciteit van de bodem overschrijdt.
Het wijdverbreide gebruik van ondoordringbare bodems verhoogt het risico op verzadiging van de watercollectoren in stedelijke gebieden.
De afspoeling kan ook optreden door de verzadiging van een bodem die al verzadigd is met water.

Afspoeling door regen in stedelijke gebieden: de drama’s

Overstromingen in Nimes, 3 oktober 1988 | 20 miljoen m3 sloegen in op het stroomgebied, 9 doden in 6 uur, € 610 miljoen.
Overstromingen in het Verenigd Koninkrijk, juni-juli 2007 | 13 doden, 55.000 ondergelopen woningen. € 3,7 miljard
Overstromingen in Kopenhagen, Denemarken, 2 juli 2011 | 135 mm water in 2 uur, ondergelopen wegen, spoorwegen, kelders. € 750 miljoen
Overstromingen in het district Krasnodar, Rusland, 6 juli 2012 | Het equivalent van vijf maanden regen in één nacht. 171 doden. 13.000 getroffen huishoudens.

Modderige overstromingen
Onvoorzienbaarheid – FLASH FLOOD
Frequentie
Duur

Beschrijving

Modderige overstromingen zijn het resultaat van sterke afspoelingen van akkerland.
De waterstromen nemen aanzienlijke hoeveelheden geërodeerd sediment mee.
Deze overstromingen hebben voornamelijk een invloed op de wegeninfrastructuur (vervormde wegen, verstopte riolen) en particuliere woningen (kelders, gelijkvloers en tuinen).

De oorzaken

Sterke afspoeling door hevige stormen boven landbouwgrond, vooral bij hakgewassen (bieten, maïs, aardappelen …).
Woningbouw tegen de onderkant van landbouwgrond.
Vergroting van percelen zonder buffer.
Modderige overstromingen komen voor in de South Downs in het zuiden van Engeland, Normandië, Picardië, in het centrum van België, Nederland, Slowakije en Polen.

Modderige overstromingen: de drama’s

België is vooral blootgesteld aan het risico op modderige overstromingen: meer dan 700 getroffen plaatsen per jaar. In 10 jaar tijd hebben 4/5 van de gemeenten in het centrum van België af te rekenen gehad met een modderige overstroming.
Modderige overstromingen in de Elzas 8 juni 2016, | 60 getroffen gemeenten, sluiting van de snelweg A36.

Modderstromen
Onvoorzienbaarheid – FLASH FLOOD
Frequentie
Duur

Beschrijving

Modderstromen zijn een aardverschuiving | grondverschuiving veroorzaakt door stortregens.
Zij bestaan ten minste voor de helft uit leem- en kleimaterialen.
Modderstromen worden gevormd op hellingen en vormen een stortwaterstroom, ze kunnen een snelheid van 90 km/u bereiken.
Hun vernietigende kracht is vergelijkbaar met die van lawines.

De oorzaken

Modderstromen komen voor in losse materialen (colluviums, grondverschuivingen) wanneer hun watergehalte sterk toeneemt (talwegen, rivierbeddingen).
Zware regenval erodeert de vegetatie, maakt geulen in de bodem, verschuift de aarde.
De materialen verliezen plotseling hun samenhang (solifluctie) als gevolg van de helling en de zwaartekracht.
Berooide gebieden en branden beïnvloeden de afspoeling en erosie.
Aardbevingen dragen er ook toe bij.

Modderstromen: de drama’s

Le Grand-Bornand, Haute-Savoie, 14 juli 1987 | Een modderstroom doodde 23 mensen in een camping gelegen langs de Borne.
Vaison la Romaine, 22 september 1992 | De Ouvèze verwoeste alles op haar pad, 46 slachtoffers, € 500 miljoen.
Overstromingen in de Gard, op 8 en 9 september 2002 | 24 slachtoffers. 1,2 miljard euro aan schade, tot 680 mm regen in het stroomgebied in minder dan 24 uur.
Dodelijke overstromingen in de Var, 15 juni 2010 | 23 slachtoffers, 44 getroffen gemeenten, 1 miljard euro aan directe schade, 35.700 gemelde schadegevallen, gemiddelde kosten per schadegeval: 17.230 euro.
Overstromingen in de Alpes-Maritimes, 3 oktober 2015 | De zware regenwaterafvoer maakte 20 slachtoffers, tot 200 mm regen in 2 uur, sluiting van de snelwegen, onderbreking van het lucht- en spoorverkeer.

Overstromingen door zeespiegelstijging
Onvoorzienbaarheid
Frequentie
Duur

Beschrijving

Overstroming van het kustgebied aan de zee | Strandwal – Zeearmen – Lagunes (bv. Aqua Alta in Venetië).

De oorzaken

Zware weersomstandigheden: stijgende zeespiegel door atmosferische depressie (stormen, cyclonen).
Sterke golven gestuwd door sterke zeewind (overloop of impact van herhaalde golven die dijkbreuken of duinverplaatsingen kunnen veroorzaken).
Enorme oceanografische verschijnselen: sterke getijden, golfslag.

Zeespiegelstijgingen: de drama’s

Overstromingen aan de Noordzee, 31 januari 1953 | 1.835 mensen en 200.000 stuks vee omgekomen in Nederland, 4.500 overspoelde gebouwen.
De storm Xynthia, 27 februari 2010: Vendée, Charente-Maritime en Côtes-d’Armor | 53 doden in Frankrijk en 2,5 miljard euro schade.
De orkaan Katrina, 29 augustus 2005: New Orleans | Meer dan 1.800 doden, meer dan 150 miljard USD aan financiële kosten.

Dambreuk | Dijkbreuk
Onvoorzienbaarheid – FLASH FLOOD
Frequentie
Duur

Beschrijving

Dambreuk, dijkbreuk, rioolbreuk | Kunstmatige waterbouwkundige constructies
Plotselinge overstroming door een vloedgolf of overstromingsgolf.

De oorzaken

Natuurlijke oorzaken: aardbevingen, tsunami’s, buitengewone overstromingen, aardverschuivingen, interne erosie door hydraulisch piping-effect, externe erosie door uitspoeling van de bedding van een waterloop, gravende dieren …
Menselijke oorzaken: exploitatiefouten, terrorisme.
Technische oorzaken: ontwerpdefect, fabricagefout, slecht onderhoud.

Dijkbreuk: de drama’s

Malpassetdam, Frankrijk, 2 december 1959 | 423 doden, 7.000 slachtoffers
Vajontdam, Italië, 9 oktober 1963 | Meer dan 1.900 doden.
Jakarta dijkbreuk, Indonesië, 27 maart 2009 | 58 doden, 500 overspoelde huizen
Rode-modderramp in Ajka, Hongarije, 4 oktober 2010 | 10 doden, ecologische ramp

Overstromingen door grondwaterstijging
Onvoorzienbaarheid
Frequentie
Duur

Beschrijving

Verhoging van het grondwaterpeil. Het gaat om langzame overstromingen of overstromingen van overstromingsvlakten.

De oorzaken

Uitzonderlijke regenval die het grondwaterpeil naar een uitzonderlijk hoog niveau brengt | Vaak in de winter, wanneer er weinig verdamping, meer neerslag en de vegetatie weinig actief is.
De onverzadigde zone wordt geleidelijk door water overvallen, totdat zij het grondoppervlak bereikt: dat is de overstroming door grondwaterstijging.
Het fenomeen is nog meer uitgesproken wanneer het terrein een laag percentage aan spleten heeft (bv. krijtlagen).
De overstroming is over het algemeen traag en uitgebreid.
De schade beïnvloedt de funderingen van gebouwen (overstroming en recessie), wat resulteert in schade aan wegen en spoorwegen (differentiële schikking van puin en ballast), het opdrukken van voorwerpen (buizen, kuipen, zwembaden …).

Overstromingen door grondwaterstijging: de drama’s

Honderdjarige overstroming van de Clain, la Vienne, 22 december 1982 | Stijging van het water van de Dogger in het stroomgebied van de Clain, de Clain is gestegen tot een hoogte van 5,60 meter.
Overstroming van de Somme in april 2001 | 165 getroffen gemeenten, 3.000 slachtoffers, 200 getroffen bedrijven, € 150 miljoen euro.

Overstromingspreventie informatiepakket – Zware overstroming

Noodbescherming tegen overstromingen over grote afstanden

Wie zei dat er geen technische oplossing is tegen een grote overstroming in Parijs?
Uiteraard kunnen we het stijgen van het water niet stoppen, maar het is eenvoudigweg mogelijk om de woonwijken en gevoelige installaties van onze steden te beschermen.

Zware overstroming
Water-Gate is een zeer effectieve en veilige overstromingsbescherming:

 • Water-Gate vervangt duizenden zandzakken
 • Water-Gate blijft stabiel, ongeacht de lengte, de stroomrichting of de hellingshoek van het terrein

Water-Gate kan duizenden kubieke meter water tegenhouden zonder verankering!

Het ontwerp van de mobiele stormvloedkering van Water-Gate, met een hoogte x breedte van 1 tot 4, garandeert een perfecte stabiliteit en hechting op alle bodemsoorten, ongeacht de te beschermen hoogte.
De stuwkracht uitgeoefend op het bodemzeil is 4 x groter dan de horizontale stuwkracht.
Principe van anti Watergate overstromingen dam, het water stopt water
De stormvloedkering van Water-Gate ontvouwt zich automatisch met het vloedwater.
diagram van de automatische inzet van anti Watergate overstromingen dam
De producten van Water-Gate worden al meer dan 15 jaar wereldwijd erkend voor hun prestaties (zie referenties).

Stormvloedkering van Water-Gate

Schema anti overstromingen dam Watergate wl voor professionals
Installatie:
De mobiele stormvloedkeringen komen in de vorm van rollen die op de grond worden uitgerold, of zijn verpakt in een koffer, speciaal ontworpen voor snelle installatie.

Wendbaarheid:
De stormvloedkeringen van Water-Gate worden vervaardigd in lengtes van minder dan 15,2 meter zodat de installatie door één of twee personen gedaan kan worden (afhankelijk van de te beschermen hoogte). Deze factor maakt het ook mogelijk discontinue bescherming tegen overstromingen te bieden die zich aan alle situaties kan aanpassen.

Modulariteit:
Het is mogelijk de lengte van de overstromingsbeschermingen oneindig te verlengen, zonder rendementsverlies.
De overstromingsbescherming van Water-Gate kan naar believen worden uitgebreid door eenvoudige toevoeging van nieuwe lengtes, ongeacht de verschillende te beschermen hoogtes: snelle verbinding en zonder gereedschap, dankzij een dubbel velcro-systeem.
Omgekeerd en met dezelfde eenvoud kunnen elementen die niet meer nodig zijn, omdat de stroom bijvoorbeeld verlaagd is, snel worden verwijderd zonder afbreuk te doen aan de doeltreffendheid van de overstromingsbescherming die nog opgesteld is.

Stabiliteit:
Water-Gate blijft stabiel, ongeacht de lengte, de hellingshoek van het terrein of de stroomrichting (voorkant, zijkant of opstuwing). Er is geen enkel risico op slippen, en vereist daarom geen verankering.

Afdichting:
De overstromingsbescherming van Water-Gate staat garant voor een uitstekende afdichting als gevolg van de druk die het water uitoefent op het zeil en dankzij het geïntegreerde ballastsysteem dat voorkomt dat water onder de dam doorsijpelt.

 • Lekkage op gladde ondergrond (zoals beton): 4 l/min/strekkende meter
 • Lekkage op natuurlijke bodem: 6,5 l/min/strekkende meter

Flexibiliteit van de gekozen perimeter:
De overstromingsbescherming van Water-Gate kan aan alle kanten en in alle richtingen worden gebogen om zich aan alle omstandigheden aan te passen (perifere bescherming van een gebouw, bijvoorbeeld). Het is mogelijk een rechte hoek te vormen zonder aanvullend element, door het zeil simpelweg te vouwen (procedure beschreven in de handleiding).

Past op alle reliëfs:
Heuvel, sloot, stoep, trappen, rails … het terrein hoeft niet vlak te zijn. Toch is het aan te raden om ballastzakken te plaatsen op boorden zoals stoepranden, muren.

Volgt obstakels:
De overstromingsbescherming van Water-Gate kan over obstakels/objecten heengaan. De waterdruk op het zeil zal de vorm van het voorwerp volgen, en aldus lekkage voorkomen.

Past op alle bodemsoorten:
Asfalt, gras, grind, straatstenen, platen, tegels … ook op zand, met speciale voorzorgsmaatregelen.

Installatie bij een overstroming:
De dam van Water-Gate kan tijdens overstromingen perfect worden geïnstalleerd, maar dat vereist meer personeel.
Voorbeeld van het droogleggen van een reeds overstroomd huis: HIER.

Schokbestendigheid:
Dankzij zijn ontwerp uit flexibele materialen is de mobiele overstromingsbescherming van Water-Gate bijzonder bestand tegen schokken (bv. drijvende voorwerpen).
De botsingsenergie wordt gemakkelijk geabsorbeerd door de dam, zonder dat deze breekt, scheurt of zijn stabiliteit verliest. De stresstests voor botsingen veroorzaakt door boomstammen die er aan hoge snelheid tegenaan botsen, zijn indrukwekkend (zie FM Global-certificering en een video van de test: https://youtu.be/51ytObyMMVc).
In het uitzonderlijke geval van een scheur wanneer de dam zich in het water bevindt, is het voldoende om een stuk zeil over de binnenkant van de dam te schuiven om de kloof te dichten (afdichting dankzij simpele waterdruk op het zeil).

Duurzaamheid:
De stormvloedkering van Water-Gate is een extreem sterk en robuust product. De dam is gemaakt van polyester zeildoek bekleed met PVC, zeer bestand tegen slijtage en scheuren. De veiligheidshechtingen zijn gemaakt van 100% polyester draad, met stiksteek. Een gebroken stiksteek zal de volgende stiksteek niet in gevaar brengen. De materialen van de dam zijn bestand tegen temperaturen van +50 °C tot -40 °C, en tegen de meeste chemicaliën.
De stormvloedkering van Water-Gate bestaat uitsluitend uit polymeermaterialen, waarvan de levensduur wordt geschat op 20 jaar bij 2-3 inzettingen per jaar..

Onderhoud:
De mobiele stormvloedkeringen van Water-Gate vergen weinig onderhoud.
Wij raden aan de stormvloedkeringen te reinigen en te drogen na elk gebruik (er zijn lussen voorzien om de stormvloedkering te drogen te hangen). Vuil en vocht hebben geen invloed op de kwaliteit en de bestendigheid van Water-Gate, maar er kunnen zich onaangename geuren verspreiden bij een toekomstig gebruik.

Garantie:
Elke stormvloedkering wordt vervaardigd en gekeurd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er staat een serienummer bij de uiteinden van elke overstromingsbescherming om hun traceerbaarheid te waarborgen.
Onze stormvloedkeringen hebben een garantie tegen defecten in het ontwerp, de materialen of de prestaties voor een periode van twee jaar voor de UV-bestendigheid, waterbestendigheid en mechanische bestendigheid van de stoffen en technische materialen opgeslagen in hun originele verpakking.

Buitenwand – zeil uit PVC
Eigenschappen Minimale specificatie Gecertificeerd
Gewicht 750 g/m2 Ja
Basisweefsel Polyester gaas
Treksterkte Schering 55 kg/cm Inslag 50 kg/cm Ja
Scheurweerstand Schering 45 kg Inslag 35 kg Ja
Hechtingsvermogen Schering 1,5 kg/cm Inslag 1,5 kg/cm Ja
Temperatuursbestendigheid -30° +70° C Ja
UV-bestendigheid Meer dan 80% weerstand na 2.000 uur blootstelling Nee
Scheidingswanden – zeil uit polyethyleen
Eigenschappen Minimale specificatie Gecertificeerd
Gewicht 300 g/m2 Ja
Basisweefsel 100% polyethyleen
Treksterkte Schering 80 kg/cm Inslag 50 kg/cm Ja
Scheurweerstand Schering 40 kg Inslag 40 kg Ja
Weerstand tegen koude -40° C Ja
UV-bestendigheid Meer dan 80% weerstand na 2.000 uur blootstelling Nee
De overstromingsbescherming van Water-Gate is CE-gecertificeerd.
Logo FM Global pour le FM Approval
De stormvloedkeringen van Water-Gate hebben met succes de tests en het certificeringsproces van het bedrijf FM Global, de wereldleider op vlak van verzekeringen, doorstaan.

Drie hoogten werden getest: 100 cm, 130 cm en 150 cm.

De tests werden uitgevoerd in samenwerking met het US Army Corps of Engineers.
Videofragment van de tests: https://youtu.be/51ytObyMMVc

Geteste punten (24 uur voor elke test):

 • Afdichting en stabiliteit bij 30%, 60% en 100% van de capaciteit van de dam
 • Weerstand tegen golven bij 60%, 80% en 100% van de capaciteit van de dam
 • Weerstand bij parallelle stromen
 • Schokbestendigheid (botsingen met boomstammen)
 • Weerstand tegen de overloop (120% van de capaciteit van de dam).

certificat FM approved

Frankrijk
Luchthavens, vervoersnetwerken
SNCF Paris Bescherming van de RER C | EUROVIA
Leger, civiele bescherming, departementale brandweer en hulpdiensten
Marinebasis van Cuers Pierrefeu | 25 SDIS
Weg- en waterbouwkunde, kernenergie, energievervoer, milieu
SPAC | Vinci construction | HydroAlsace
Logistiek en industriële omgeving
Hager Electro Bischwiller | Géant Casino Aix en Provence | BURGEAP | Nestlé Nutrition
Steden, gemeenten
Stad Bretteville l’Orgueilleuse 14740 | Gemeente Petite-Rosselle 57540 | Stad Rohr 67270 | Stad Simandres 69360 | Stad Valence 26000

Europa
Leger, civiele bescherming, departementale brandweer en hulpdiensten
Brandweer van Eppingen – Duitsland | Brandweer van Gernsbach – Duitsland | Brandweer van Furtwangen – Duitsland
Weg- en waterbouwkunde, kernenergie, energievervoer, milieu
Kerncentrale van Sellafield – VK | Milieuagentschap van Nottinghamshire – VK
Waterbeheer en -behandeling
Thames Water – VK
ERP – Universiteiten
Southampton Solent University – UK
Steden, gemeenten, kantons
Stad Bergen – Noorwegen | Stad Chaudfontaine – België | Stad Frutigen– Zwitserland | Stad Greve Strand – Denemarken | Stad Milaan – Italië | Stad Mons – België | Stad Neufchatel – Zwitserland | Stad Tubize – België | Valle d’Aosta – Italië

Wereldwijd
Luchthavens, vervoersnetwerken
Luchthaven van Tokyo – Japan
Weg- en waterbouwkunde, kernenergie, energievervoer, milieu
National Grid, Natural Gas & Electricity, Syracuze, New York – USA | Exon Mobil
ERP – Universiteiten
Good Samaritan Hospital, New York, New York – USA | Battery Park City Parks Conservancy, New York, New York – USA
Steden, gemeenten
Stad Bangkok – Thailand | Mexico-Stad – Mexico | Stad Montreal – Canada | Stad Sydney – Australië | Stad Tokyo – Japan

De modulariteit van de overstromingsbeschermingen van Water-Gate laat toe water tot 2 m tegen te houden:

 • over honderden meters | door de dammen van het assortiment WL te combineren
 • ongeacht het terrein: vlak of oneffen terrein volgend | kunnen we verschillende damhoogten combineren op een hellend terrein
 • en dat in enkele minuten | de stormvloedkeringen worden vooraf verpakt in uitrolkoffers die snelle installatie toelaten. Exclusief bij Water-Gate!

WL: assortiment overstromingsbescherming over lange afstanden
Maximale waterberging van 200 cm / geïntegreerde ballast / uitgebreide koffers / zeil uit polyester PVC
Beschikbare hoogtes:

35 cm WL 1430 WL 1450
50 cm WL 2030 WL 2050
67 cm WL 2630 WL 2650
80 cm WL 3230 WL 3250
100 cm WL 3930 WL 3950
130 cm WL 5030 WL 5050
150 cm WL 6030 WL 6050
200 cm WL 7850
scala van bescherming tegen overstromingen
De verschillende stormvloedkeringssecties van het assortiment WL worden voorgemonteerd en in strengen gevouwen (accordeon) in op maat gemaakte koffers.
De koffers zijn onderworpen aan speciale controles: ze zijn gemaakt van houten panelen (lichter) of metalen panelen (langdurige opslag). Ze kunnen worden uitgerust met wielen om de mobiliteit van de koffer te vergemakkelijken.
De stormvloedkeringen zijn zo goed beschermd tegen weersinvloeden, UV, knaagdieren en vandalisme.

Afhankelijk van hun grootte, kunnen de koffers op een heftruck of aanhanger worden gemonteerd.
Het is voldoende de eerste dam op de bodem te trekken en dan de koffer over het hele beschermingstraject te verplaatsen.
Video: https://youtu.be/37w9TOKmmRM

Een aanwijzing op de buitenkant geeft de installatierichting aan, evenals de bijbehorende secties.

bescherming tegen overstromingen van een bank met Watergate inzet doos

Een koffer van 300 m installeren: 5 minuten / 3 personen

1. Open de koffer.
2. Plaats de koffer in de installatierichting op 2 meter van het begin van de te beschermen zone.
3. Trek de eerste dam naar het beginpunt en installeer de bescherming over de gehele lengte door de contouren van het terrein te volgen.
4. Kijk of er verbindingen tussen verschillende koffers nodig zijn (lengtes > 500 m).
5. Plaats een aantal zandzakken op de plaats waar de te beschermen zone eindigt (op een reliëf of tegen een muur).

“Als we iets kunnen voorkomen, is het een zwakte om te wachten.”
Jean de Rotrou (1609-1650)

De stormvloedkeringen van Water-Gate bieden de reddingsvest voor onze steden, wanneer alle structurele beschermingsmaatregelen hun grenzen bereiken. Het is noodzakelijk om in een korte tijd waar nodig bescherming te bieden over lange afstanden. De dynamiek van de overstromingen is nog niet goed gekend gezien de diversiteit van de fysische processen die er een rol bij spelen. Preventie! Preventie! Preventie!

Snel en eenvoudig te installeren, met weinig inspanning en zonder voorafgaande planning, biedt Water-Gate een efficiënte en betrouwbare bescherming tegen overstromingen.
Water-Gate is een overstromingsbescherming die zich aan alle reliëfs en terreinen aanpast.
Zij blijft mettertijd efficiënt, ongeacht de veranderingen die zich kunnen voordoen rond de plaats.
Duurzaamheid, lage installatiekosten en weinig onderhoud maken van Water-Gate een bijzonder economische oplossing tegen overstromingen in vergelijking met de beschermde goederen.

Paris overstroomd in 1910