#1 | Centennial bescherming tegen overstromingen

Anti-overstromingsbeveiligingssysteem Water-Gate©

flood at cph airport

47 Quai d’Austerlitz
75013 Paris
48.840434, 2.369849
Risico Overstroming door overstroming van de Seine. 100-jarige overstroming | Overstromingsreferentie 1910 | HQ100
Lengte bij ontplooiing 486 meter
Materiaal 34 Water-Gate © flexibele dammen vooraf bevestigd in drie afzonderlijke secties
Beschermhoogte 3 verschillende hoogtes tot 127 cm
Implementatie 4 uur 30 minuten met 5 personen
Montage De gekozen beschermingsroute op de trottoirs maakt een snelle installatie mogelijk, een minimum aan palen om aan te passen en houdt slechts één mangat binnen de omtrek
Locatie Parijs | Frankrijk
Onderzoek en lastenboek

Gevarenanalyse

De 4 gebouwen van Natixis vallen onder het PPRI (preventieplan voor natuurlijke overstromingsrisico’s) in Parijs. Het gevaar varieert van middelmatig tot hoog (overstroming tussen 1 m en 2 m). Het doel van de aanbesteding is het verminderen van de kwetsbaarheid van de 4 Arc de Seine gebouwen – 47 Quai – Grand Seine – Avant Seine in geval van een stijging van het water van de Seine op het niveau van de PHEC (honderdjarige overstroming van 1910). Het referentieniveau voor metingen is 34,63 m NGF.

Voordelen van de Water-Gate oplossing voor Natixis

1) Het waterniveau van 1910 wordt op elk punt van de omtrek met dezelfde beveiligingsinrichting in acht genomen.
Ongeacht de te beschermen plaats en het reliëf op de grond (helling, rand, roosters…), laat de Water-Gate oplossing toe om op elk punt verder te gaan dan het 34,63 m NGF-niveau met barrières van verschillende hoogtes.

2) Een “100% flexibele” respons voor een onklopbare opslagvoetafdruk
Door de voorkeur te geven aan waterdichte flexibele materialen in plaats van harde materialen (alu panelen / houten schutting) kunnen we alle materialen die nodig zijn voor de externe bescherming van de site in 25 m3 verpakken:

3) Volledige autonomie van de operatoren in de implementatie: een EENVOUDIGE beschermingsinrichting die in minder dan TWEE UUR kan worden geïnstalleerd.
a. 5 Voorverpakte kisten voor een snelle inzetbaarheid
b. Geen vaste verankeringspunten op de grond
c. Geen gereedschap nodig, alleen een hefinrichting of trekkend voertuig voor het vervoer van de kisten.

4) Gemotoriseerde toegang tot gebouwen mogelijk zelfs nadat de overstroming is begonnen
a. De Water-Gate kan worden geïmplementeerd vanaf het laagste alarmniveau, terwijl de operationele continuïteit wordt gewaarborgd.
b. Zo kunnen voertuigen of eigendommen tot het laatste moment worden geëvacueerd.

5) Een ONKLOPBARE prijs voor een complete bescherming
a) Implementatiekosten inbegrepen in de uitvoeringskosten
b. Geen onderhoud
c. Lage opslagkosten
d. Laag risico op diefstal in tegenstelling tot metaaloplossingen

De honderdjarige overstroming is geen overstroming die slechts één keer per eeuw voorkomt!

De term honderdjarig verwijst naar een fenomeen dat elk jaar één op de honderd kans maakt om te gebeuren.
De waarschijnlijkheid dat er de komende 100 jaar in Parijs geen honderdjarige overstroming in Parijs zal zijn is 36,6%. De waarschijnlijkheid dat er de komende 100 jaar minstens één honderdjarige overstroming is 63,4%.

Historische gegevens:
De Seine heeft de hoogte van 6 meter al sinds de 17e eeuw 36 keer overschreden.
3 overstromingen overschreden de hoogte van 8 meter en kunnen als honderdjarig worden gekwalificeerd: 1658, 1740 en 1910. De 19e eeuw was de eeuw waarin de meeste overstromingen hebben plaatsgevonden, maar geen honderdjarige overstromingen!

RTL-INTERVIEW – Pascal Klein, oprichter van MegaSecur.Europe – 18 januari 2017.

Een overstroming is als een race tegen de tijd. Hoe lang duurt het om uw systeem te implementeren?

In het huidige geval, vandaag 500 meter bescherming op de kades van de Seine, duurt het ongeveer 1u30 om alles in te zetten. Het systeem is gevouwen in schijven, in snel inzetbare kisten. In feite zijn er heel weinig beschermingen op de markt: we kennen de zandzakken… Het is een beetje de bescherming van de vorige eeuw… Er zijn ook aluminium, mechanisch gelaste beschermingen die vrij zwaar, complex te implementeren zijn, die je moet kunnen opslaan en die je moet kunnen verankeren. Met Water-Gate zijn we de eerste, we zijn in feite de enige die een nieuwe noodbescherming hebben uitgevonden, die overal ingezet kan worden, de stedelijke bescherming bij uitstek.

Voor ons is het een reddingsvest van steden tegen overstromingen!

Makkelijk te manoeuvreren, makkelijk te hanteren. Hoeveel mensen zijn er nodig om het in te zetten?

Er zijn 3 tot 4 personen nodig om het systeem te implementeren. Het is zeer gemakkelijk te manoeuvreren. Er is een minimum aan opleiding nodig omdat dit een technisch product is waarvoor fundamentele veiligheidsvoorschriften en -maatregelen moeten worden nageleefd. Het product kan 20 tot 30 jaar meegaan en komt dus echt overeen met wat we een grote overstroming noemen, een zogenaamde honderdjarige overstroming, wat zeker zal gebeuren. Elk jaar neemt de kans toe.

Honderdjarige overstroming: de kans dat het referentiedebiet elk jaar wordt bereikt of overschreden is 1/100 per jaar.

simulatie van overstromingen in Parijs

Kost het bedrijven veel geld?

Dit hangt af van de hoogte van de bescherming, tussen 200 euro en 1000 euro per strekkende meter. De kosten moeten worden gezien in de context van de risicobeoordeling. Bij elke investeringsbeslissing voor bescherming moet een kosten/batenanalyseworden gemaakt. Wat de honderdjarige overstroming in de Parijse regio betreft: de inzet is fenomenaal. En helaas wordt er vandaag op vlak van bescherming, want dit zal opnieuw gebeuren, bijna niets ondernomen. De kost is verwaarloosbaar wanneer men denkt aan de te beschermen kwesties.

kostenvoordeel van de overstromingsverhouding

Uw bedrijf is actief in Europa. Zijn er verschillen tussen landen wat het overstromingsrisico betreft?

Het beleid en de gevoeligheid voor bescherming verschillen sterk van land tot land. In Frankrijk moet men wachten op erkenning van een natuurramp om een vergoeding te kunnen krijgen. In Angelsaksische landen is de aanpak heel anders. De afgelopen jaren zijn er op het gebied van overstromingspreventie veel inspanningen geleverd om inzicht te krijgen in overstromingen, de waterstromen met uitbreidingsbekkens te verminderen, het bewustzijn van het overstromingsrisico te vergroten, maar op de dag dat het water komt, is er eigenlijk niets gepland om de infrastructuur en eigendommen te beschermen. Het kan geen kwaad om zich onder water te laten lopen. Het is een oproep die we kunnen doen aan de gemeenschappen, aan alle gemeenten, aan alle openbare en particuliere bedrijven, welke bescherming zult u hebben wanneer het water komt?

Gevaar en kwetsbaarheid voor overstromingen

Hoe betrouwbaar is het systeem dat u voorstelt?

Onze dammen werden vorig jaar gecertificeerd door FM Global, ‘s werelds toonaangevende vastgoedverzekeringsgroep, na stevigheidstests in een watertank. Vandaag bieden we een totaal betrouwbaar, goedkoop en eenvoudig te implementeren product. Er rest me alleen nog te zeggen, natuurlijk in de hoop dat de overstroming niet zal gebeuren, dat de overstroming wel degelijk zal gebeuren, het is een zekerheid! Als het niet in Parijs gebeurt, dan zal het stroomopwaarts, op een andere rivier of in een andere stad gebeuren. Er bestaan al beschermingen maar men moet ze slim weten te combineren met het oog op een risico dat zich duidelijk zal voordoen…

Gevaar en kwetsbaarheid voor overstromingen

Is het een product van Franse oorsprong?

Het is een Canadese technologie, in feite uit Québec. Het is een industrieel ingenieur met de naam Daniel Dery, die 18 jaar geleden het concept uitvond en het steeds verder heeft geperfectioneerd. Zo zijn we vandaag in staat om heel mobiel te zijn in een stedelijke omgeving. We hebben onlangs nieuwe dammen getest en ontwikkeld met een nog kleinere omvang om overal tussen het straatmeubilair ingezet te kunnen worden. En dit zonder de rioleringsstelsels mee te rekenen, die een bedreiging vormen voor de beschermingssystemen bij een stijgende waterstand. Vandaag zijn we perfect voorbereid en klaar om ingzet te worden waar de behoefte zich voordoet.

bescherming tegen overstromingen gemaakt in Quebec

Kan men bijvoorbeeld een stad als Parijs beschermen?

Ik denk dat we in Parijs met zo’n vijftien kilometer de hele kade van Seine tegen overstromingen kunnen beschermen. Het is best haalbaar, ja, natuurlijk.