Project omschrijving

Water-Gate tijdelijk waterkeringssysteem voor Brabantse Delta Waterschap

bescherming tegen overstromingen holland

Havenweg 65
4671 BT Dinteloord, Pays-Bas
51.639833, 4.377583
Risico Overstroming door overloop van het Dinteloordkanaal – Overstromingsgebied niet beschermd door de regionale dijk
Lengte bij ontplooiing 604 m
Materiaal 40 WL 2050-dammen in 3 snel inzetbare kisten
Beschermhoogte 50 cm
Implementatie 30′
Montage Beide uiteinden van de mobiele dam steken uit het water (door grondverhoging)
Locatie Havenweg Dinteloord / NL

Kwetsbaarheidsdiagnose

Dinterloord stroomt rechtstreeks over van de rivier de Dintel. Bij grote overstromingen loopt de hele regio risico: kritisch niveau in het rivierenlandschap; niveau in het Volkerakmeer stijgt; sluis gesloten; water in Mark-Dintel-Vliet gaat omhoog; water loopt over in ‘Seam’; overtollig water uit Hollandsch Diep opgeslagen in noordelijke tanks.

overstroomde kaart Nederland

Overstromingssimulatie – Bron: www.archiprix.nl

Er worden grote sommen geld geïnvesteerd om het gevaar te verminderen met behulp van structurele maatregelen (zie Leevee-systeem 34 hierna). Het hoofddoel van deze investeringen is het verminderen van overstromingen: bouw / modernisering van waterbouwkundige constructies (dammen, stuwen, sluizen), vertragen van de afvloeiing…

Overstromingen zijn het gevolg van een “natuurlijke” hydrologische gebeurtenis die soms kan worden afgezwakt (bouw van beschermingsconstructies), maar het overstromingsrisico blijft bestaan.

Het is algemeen aanvaard dat elk overstromingsbeschermingsplan deze structurele acties moet aanvullen met maatregelen om de kwetsbaarheid van mensen en eigendommen te verminderen.

overstromingsrisicobeoordeling nederland

Uit de Nationle Overstromingsrisicoanalyse voor Nederland – 2015

De gemeente Steenbergen wordt beschermd door de Primaire Waterkeringen (rode lijn op de volgende afbeelding) en de Regionale Waterkeringen (groene lijn).

overstroomd gebied in Nederland

Steenbergen Risicokaart – Middelgrote waarschijnlijkheid

De Risicokaart laat zien dat, bij middelmatige waarschijnlijkheid, het gebied beschermd is, met uitzondering van de oevers van de Dintel en de Havenweg.

overstromingen vanuit een kanaal in de stad

Water-Gate simulatiebescherming – 604 m op Havenweg

Het Water-Gate waterkeringssysteem is perfect geschikt voor dit soort situaties. Het vermindert de kwetsbaarheid van alle huizen en gebouwen in geval van stijgend water van de Dintel op de hoogwatermarkeringen.

Aanbevolen overstromingsbeschermingsinrichtingen

bescherming tegen overstromingen - kust

De aanbevolen inrichtingen is samengesteld uit 604 m Water-Gate© flexibele waterkeringssystemen, 50 cm hoog, klaar voor gebruik en verpakt in 3 snel inzetbare containers. Met een vorkheftruck of aanhanger en slechts 3 personen wordt de volledige bescherming in minder dan 20 minuten ingezet!

De veelzijdigheid van Water-Gate© maakt installatie op elk terrein en op het gewenste pad mogelijk. De dam volgt de vorm van stedelijke hindernissen: stoep, muren… Alle Water-Gate© dammen kunnen, ongeacht hun hoogte, met een velcro-systeem aan elkaar worden bevestigd.

De bescherming kan daarom gemakkelijk worden:
– Verdeeld in veelvouden van 15,2 m (15,2 m = de lengte van een WL 2050-dam).
– Verlengd in geval van latere aankopen, ongeacht het gekozen Water-Gate© model.
Door de mogelijkheid om voertuigen te laten oversteken kunnen voertuigen over de dam rijden wanneer het water 20 cm water hoog is.