#1 | Brandbluswater – Hellend terrein

Hoe grote volumes opvangen op hellend terrein?

  1. 360° studie. Er moet voor worden gezorgd dat al het verontreinigde water kan worden teruggewonnen, zo ver mogelijk van de gebouwen, zonder het optreden van de hulpdiensten te hinderen.
  2. Zwaartekrachtstroom: het zijn de topografie en de regenwaternetwerken die het mogelijk maken de overstromingsgebieden te identificeren.
  3. Retentievolume: de hoogte en lengte van het mobiele toestel worden aangepast aan de topografische kenmerken van de retentiezones.

Inzetschema van 8 Water-Gate© flexibele dammen – 122m

Strategie: de stroming van verontreinigd water omleiden van de toegangsweg naar de inperkingszone (parking “Light Vehicles”) met behoud van de toegang tot de site voor hulpverleningsvoertuigen (flexibele barrières die door een voertuig kunnen worden overschreden).

Onderdompelbaar gebied: 1000 m2

  • 2 WL-1450 + 6 WL-2650 | Maximale hoogte: 66cm
  • 1 box voor snelle inzet: L 165 x l 122 x h 100 cm | Gewicht 610 kg
  • Installatietijd (container ter plaatse): 3 personen 15 min | 2 personen 20 min

Insluitingsvolume: 300 m3

Opstellingsdiagram van 18 Water-Gate© flexibele dammen – 250m verdeeld in 3 zones

Strategie: afvoerstromen van gebouwen indammen door parkeerplaatsen in te zetten als tijdelijke bergingsbassins.

3 onderwatergebieden | Totaal overstroombaar oppervlak: 9160 m2

  • 2 WL-1450, 2 WL-2630, 10 WL-2650, 4 WL-3950 | Maximale hoogte: 100cm
  • 3 snel inzetbare dozen (370 kg / 640 kg / 735 kg)
  • Installatietijd: 4 personen 25 min | 2 personen 45 min

Cumulatief insluitingsvolume: 2600 m3