Vestigingsdam en fijn materiaalfilter (deeltjes zweven in water)

Vestigings- en filtratiedam

De flexibele Cofferdam creëert een bezinkbassin
– Het kan worden opgesteld ongeacht het profiel van de rivier, zonder verankering
– Het blijft stabiel in geval van overstroming en creëert een kunstmatige drempel die de stroomsnelheid beperkt en de bezinking stroomopwaarts bevordert

Door de constructie van de kofferdam kunnen de strobalen tussen de schotten worden geklemd

Door de vrijgavegaten kan de filtratie door de strobalen worden geforceerd

Water-Gate© dammen met vrijgavegaten | WT-serie

Stro: een ecologisch filtermiddel

 • Water vol fijne materialen kan wilde dieren verstikken en habitats vernietigen als ze ongewijzigd blijven.
 • Door de opening van de losgaten kan de stroom door de strobalen worden geforceerd. Strobalen bevorderen de bezinking en filtratie van sediment.
 • De sedimenten die door de strobaal worden opgevangen, migreren er geleidelijk in en verstoppen de baal na meer dan een week in vergelijking met een paar uur voor geotextiel.
 • Milieuvoordelen: behoud van kwetsbare endemische soorten en beperking van verstopping van de rivierbedding.
 • Aanbevolen afmetingen:
  Kleine laarzen 30cm x 40cm x 80cm of stro in netzakken

Voordelen

 • Snelle en betrouwbare installatie ongeacht het profiel van de rivier en zelfs in halfdiep water (tot 150 cm)
 • Maakt het mogelijk om 100% van het geladen water op te vangen
 • Mogelijkheid om de stroming volledig te blokkeren in geval van hoge troebelheid/ bezinkingsmodus
 • Controle van het stroomopwaartse niveau dankzij de vrijgavegaten
 • Bij overstroming wordt de doorstroming over de gehele lengte verdeeld. De dam fungeert als stuw, wat de stroomsnelheid beperkt en de bezinking bevordert
 • Blijft op zijn plaats, zelfs bij overstromingen
 • Mogelijkheid om meerdere dammen te laten cascaderen (bij voldoende helling)
 • Maakt het gemakkelijk om de strobalen te verwisselen in geval van verstopping zonder de effectiviteit van de dam in gevaar te brengen en zonder boetes vrij te geven

Continue filtratie | Open positie

Enorme toevoer van sediment | Gesloten positie

Optie voor absorberende olie

Om de supernatant verontreinigende stoffen (koolwaterstoffen, olielekkages op bouwmachines) op te vangen, is het mogelijk om drijvende absorberende gieken te bevestigen ter hoogte van de rand van de nok, wat de variaties in hoogte van de barrière tijdens de hele bouwplaats zal begeleiden.

Opties

COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN

Geen enkel mobiel waterkeringssysteem is volledig waterdicht. Wij leveren pompoplossingen om het lekkagewater op te vangen en opnieuw over de dam heen te lozen: zelfaanzuigende motorpompen of pompen in combinatie met generatoren.

MegaSecur heeft een overlaat op maat ontwikkeld voor lichte afwateringen (DN 450), ecologisch, zonder pomp, met een flexibele slang voor afvoer stroomafwaarts. Meerdere overlaten kunnen naast elkaar geplaatst worden indien nodig.

Perfect aangepast aan de aanvullende ballast van de Water-Gate © barrières: 15 KG / strekkende meter. Robuust en gemakkelijk te hanteren (drie handgrepen), ze zijn gemakkelijk in water te laden en te lossen: polyethyleen gaas.

De Filterdamm Water-Gate© combineert de voordelen van flexibele kofferdammen en natuurlijk stro. Hiermee kan het water worden gedecanteerd en gefilterd op basis van zijn troebelheid.