# 3 | Blokkeer een aftakking van rivier / inlaatkanaal

Het principe: blokkeer de hoofdarm of de secundaire arm van een rivier

Het is een installatie van het loodrechte type (geval # 1), vereenvoudigd (kofferdam loodrecht op de oevers geplaatst, zonder pijpleiding).
De stroomopwaartse stroming gaat door de rivierarm die vrij blijft.

Het is essentieel om het slib uit de installatieruimte te verwijderen.

Als het waterpeil belangrijk is, probeer dan een locatie op de rivierarm te vinden waar de diepte het laagst is.

Als de snelheid van de stroming hoog is, wordt aanbevolen om de stroming in de rivierarm zoveel mogelijk te beperken om de installatie te vergemakkelijken (wannen, houten planken, big-bags).

kistdam kanaal rivier