# 4 | L-vormige bouwkuip | Ondersteuning op een brugpaal

Dit is de typische installatie voor constructies met één of meerdere peilers.

Begin vanaf de oever en ga stroomopwaarts langs de peiler. Zorg voor:

  • voldoende damlengte om de waterdichtheid tegen het dekzeil van de brug te verzekeren
  • een opening tussen de steunen die voldoende is om de doorgang van de dam mogelijk te maken.
Flexibele Water-Gate © kofferdammen. Schema van een L-vormige installatie ondersteund door een brugpijler. Geval # 4

Afhankelijk van de helling en de kracht van de stroom kan men stroomafwaarts van de brug een dubbele installatie voorzien.
In dit geval wordt de gekozen peiler niet overschreden en wordt de dam vastgezet op het zeil tegenover de oever van vertrek.

" Flexibele Water-Gate © kofferdammen. Schema van een dubbele installatie in L stroomopwaarts en stroomafwaarts met steun op een brugpijler Laag talud. Geval # 4bis"
" Rivier werkt. Flexibele Water-Gate © kofferdammen. L-vormige installatie stroomafwaarts. Mondstuk, omleiding van een stroom."
Rivier werkt. Flexibele Water-Gate © kofferdammen. L-vormige installatie stroomopwaarts. Mondstuk, omleiding van een stroom.
Rivier werkt. Flexibele Water-Gate © kofferdammen. Mondstuk, omleiding van een stroom.