Project omschrijving

Installatie van de loodrechte kistdam in de waterloop | Steile helling

Dit is de snelste en meest spectaculaire installatie. De onderdrukzetting van de flexibele kistdammen geschiedt ogenblikkelijk

Water-Gate past op alle rivierbeddingen: dankzij zijn ongelooflijke flexibiliteit volgt de opblaasbare kistdam de oevers en de bodem van de waterloop, ongeacht het reliëf ervan.

Water-Gate garandeert een uitstekende afdichting dankzij de druk die het water uitoefent op het bodemzeil.

Share This Story, Choose Your Platform!