Project omschrijving

Installatie parallel aan de waterloop of kistdam in U-vorm

Dit is de installatie die moet worden gebruikt voor verbeteringen van oevers en waterwerken die slechts een gedeelte van de rivier gebruiken | Rivieren die niet volledig kunnen worden geblokkeerd.

kistdam parallel aan de rivier

Tewaterlating

Voorbereiding op de oever
Ontrol en ontvouw de kistdammen en bevestig ze aan elkaar.

Positionering op de rivier
Trek de kistdam over het water naar de gewenste locatie met de voorrand uit het water.
Plaats de kistdam zoals gewenst (L of U, of diagonaal).

Onderdompeling
Dompel de voorrand onder tot op de waterbodem.
Ga op de voorrand staan en verzwaar hem.

Verankering
Veranker de metalen ringen van de voorrand met behulp van haringen om te voorkomen dat hij slipt, tot de onderdrukzetting van de opblaasbare kistdam.

Drooglegging
Begin de zone leeg te pompen.

Share This Story, Choose Your Platform!