Project omschrijving

Installatie van de loodrechte kistdam in de waterloop | Lage helling

Bij een lage hellingshoek is het raadzaam om twee kistdammen stroomopwaarts en stroomafwaarts van de droog te leggen zone te plaatsen. De kistdam die stroomafwaarts wordt geplaatst kan over het algemeen van lagere hoogte zijn.

De kistdammen worden aan de voorrand verankerd met haringen in de metalen ringen om te voorkomen dat ze slippen tot de onderdukzetting van de opblaasbare kistdam onder druk komt te staan.

Drooglegging met pompen van het werkgebied.

Kistdam rivier kanaal stroomafwaarts stroomopwaartse installatie

Tewaterlating

Voorbereiding op de oever
Ontrol en ontvouw de kistdammen en bevestig ze aan elkaar.

Positionering op de rivier
Als de lengte van een enkele kistdam voldoende is, plaats deze dan direct over de rivier en ontvouw hem.
Zoniet, trek dan de voorbevestigde kistdammen over de waterloop met de voorrand uit het water.
Centreer de kistdam terwijl u ervoor zorgt dat de uiteinden zich op de oevers bevinden.

Onderdompeling
Dompel de voorrand onder tot op de waterbodem.
Ga op de voorrand staan tot de onderdrukzetting van de kistdam.

Ballast
Verzwaar de voorrand met ballastzakken of stenen uit de waterloop.

Vastzetting
Als de oevers verticaal zijn, maak de uiteinden van de kistdam dan vast zodat ze niet in het water vallen.

Share This Story, Choose Your Platform!