Project omschrijving

Installatie leunend op een brugpijler | Werken per gedeelte

Dit is de typische installatie voor constructies met één of meerdere peilers.
Begin vanaf de oever en ga stroomopwaarts langs de peiler. Zorg voor:

  • voldoende damlengte om de waterdichtheid tegen het dekzeil van de brug te verzekeren
  • een opening tussen de steunen die voldoende is om de doorgang van de dam mogelijk te maken.

Afhankelijk van de helling en de kracht van de stroom kan men stroomafwaarts van de brug een dubbele installatie voorzien. In dit geval wordt de gekozen peiler niet overschreden en wordt de dam vastgezet op het zeil tegenover de oever van vertrek.

Stroomopwaartse inrichting

Stroomopwaartse inrichting

Stroomafwaartse inrichting

Stroomafwaartse inrichting

Share This Story, Choose Your Platform!