Project Description

Onderhoudswerken op een overlaat met open drempel

Deze installatie maakt het mogelijk om door middel van touwen in te grijpen voor inspectie of werken aan een deel van de oever.

kistdammen watergate drempel rivier

Share This Story, Choose Your Platform!